Hadsel kommune Rus og psykisk helse

Vil du være med i teamet vårt?

Ettervernkonsulent

Vi styrker teamet vårt og søker etter ettervernskonsulent i 100 % fast stilling.

Brenner du for rusomsorg og liker å omgås ulike mennesker? Da er du velkommen til å søke om å bli vår nye kollega i RUS OG PSYKISK HELSE.

Om stillingen

Stillingen Ettervernkonsulent er en nyopprettet stilling som vil bli en del av teamet vårt i samtaletjenesten i avdelingen for psykisk helse og rus. Vi har en recoveryorientert tilnærming og gir koordinerte og samordnede tjenester til personer med psykisk uhelse og/eller rusrelaterte utfordringer bosatt i Hadsel kommune. Samtaletjenesten er lokalisert på Stokmarknes og har hele kommunen som sitt arbeidsfelt. Avdelingen psykisk helse og rus har i tillegg en bo oppfølgingstjeneste på Melbu for samme brukergruppe, samt lavterskeltilbud i form av drop-in samtaler, gruppetilbud og Kafe1. Avdelingen skal med solid kompetanse og fleksibel tilpasning bidra til økt livskvalitet, verdighet og mestring. Brukerperspektivet og medvirkning ligger til grunn for all planlegging og gjennomføring av tiltak og tjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta godt ettervern og tett oppfølging etter rusbehandling i institusjon eller opphold i fengsel
 • Etablere tidlig samarbeid før utskrivelse fra institusjon eller løslatelse fra fengsel
 • Motivasjonssamtaler for å forebygge tilbakefall og opprettholde rusfrihet eller avslutte rusmisbruk
 • Miljøterapeutisk og praktisk oppfølging – bolig, arbeid, økonomi, aktivitet og nettverksbygging
 • Drive oppsøkende virksomhet og være proaktiv
 • Tverrfaglig samarbeid med andre i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NAV, IPS, arbeidsmarkedsbedrifter
 • Utarbeide og koordinere individuell plan
 • Henvise til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten
 • Forebygging og tidlig innsats for utsatte individer og grupper
 • Gi råd, veiledning og støtte til pårørende

Krav til kompetanse

 • Godkjent norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Beherske data som arbeidsverktøy
 • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner

 • Videreutdanning rus og psykisk helse
 • Kjennskap og erfaring fra arbeid med rus
 • Kjennskap til recovery
 • Har nettverks- og familieorientert fokus

Personlige egenskaper

 • Er du en god relasjonsbygger?
 • Er du tålmodig og recoveryorientert?
 • Er du lyttende og løsningsfokusert?
 • Har du gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling?
 • Har du god evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt kunne håndtere store arbeidsmengder og endringer på kort varsel?
 • Er du positiv, utadvendt og har godt humør?
 • Er du interessert i faglig utvikling og kompetanseheving?

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer med lang erfaring innen fagfeltet
 • En utviklingsorientert organisasjon

 Intervju

Aktuelle søkere vil bli innkalt til inervju. 

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Ansettelse

 • Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk
 • Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. 
 • Politiattest uten bemerkning jf. Helse- og omsorgstjensteloven § 5-4 må dokumenteres før signering av arbeidsavtale.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkern har bedt om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetsloven § 25.

Søknaden

Søknaden må inneholde søknadsbrev og CV, legg gjerne ved attester og vitnemål. 

Referanser bør oppgis i søknaden.

Søknader sendes elektronisk ved bruk av "Søk her". 

 

Søkere må aldri oppgi Bank-id informasjon i søknadsprosessen.

 

Hadsel kommune ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere

 

Del på:

Referansenr:

23/261

Fylke:

 • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Hadsel

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusgt. 5 8450 Stokmarknes