Hadsel kommune Stokmarknes sykehjem

Bli med i gjengen vår!

Sykepleier 3 x 100 % fast stilling

Sykepleier 3 x 100 % fast stilling - Stokmarknes sykehjem

Stokmarknes sykehjem er en spennende arbeidsplass der vi er opptatt av kvalitet og utvikling. Vi har et dyktig, kompetent og engasjert personell, som ser muligheter og ikke begrensninger. Med utgangspunkt i kommunens visjon "med mulighetene i fokus skaper vi fremtiden", engasjerer vi oss i eldreomsorgen med faglig trygghet og interesse. 

Stokmarknes sykehjem består av to avdelinger. Linda Larsen er leder ved avdeling 1 som har 21 langtidsplasser, hvor 7 er lagt til rette for personer med demens, samt en avlastningsplass. Ina Oskal Alexandersen er leder ved avdeling 2 hvor det er 13 langtidsplasser og 10 korttidsplasser inkludert KAD og palliative plass.

Som sykepleier hos oss vil du ha en variert arbeidshverdag med et bredt faglig fokus. I møte med langtidsbeboerne er vi opptatt av hva som er viktig for den enkelte, og hvordan skape livskvalitet og hverdagsglede.

På korttidsavdelinga jobber vi med svært ulike problemstillinger. Tverrfagligsamarbeid med blant annet lege og fysioterapeut er avgjørende for et godt tjenestetilbud.

Flere av våre fantastiske kollegaer skal nå ta fatt på nye utfordringer og pensjonisttilværelsen. Du har derfor nå muligheten til å bli en del av vår gjeng!

Vi søker sykepleiere til følgende faste stillinger ved Stokmarknes sykehjem:

Avdeling 1: 1 x 100%

Avdeling 2: 2 x 100%

Om stillingene:

Krav til kompetanse

 • Off.godkjent sykepleier med autorisasjon
 • IKT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlige fremstillingsevne på nordisk

Nyutdannede sykepleiere eller sykepleierstudenter som snart er ferdig, oppfordres til å søke.

Stillingene inngår per tiden i tre- eller todelt turnus, med arbeid hver tredje helg

Ønskede kvalifikasjoner

 • Videreutdanning eller erfaring innenfor geriatri og demensomsorg
 • Faglig dyktighet og interesse for faget
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt håndtere en hektisk arbeidshverdag
 • Motivasjon og evne til å tilegne seg ny kunnskap og bidra til utvikling av gode tjenester

Personlige egenskaper

 • Positiv
 • Raus
 • Engasjert 
 • Kreativ
 • Effektiv
 • Bidra til en verdig eldreomsorg
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Hadsel kommune har innført et rekrutteringstilskudd for eksterne søkere til sykepleierstillinger i kommunen.
Dette innebærer at nyansatte får tilbud om kr 100.000,- ved tilsetting i 100% stilling.

Tilbud om rekrutteringstilskudd gis etter gjennomført prøvetid, beløpet utbetales en gang, og forutsetter bindingstid til Hadsel kommune i 2 år etter prøvetidens utløp.

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Utviklende og spennende stilling der få dager er like
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn i forhold til utdanning og praksis.

Politiattest må leveres uten anmerkning i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før signering av arbeidskontrakt. Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3

Referanse

Det skal minimum oppgis to referanser i søknaden 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"  www.hadsel.kommune.no

 

Søkere må aldri oppgi Bank-id informasjon i søknadsprosessen.

 

Hadsel kommune ønsker ikke å bli kontaktet av annonnseselgere

 

Del på:

Referansenr:

23/141

Fylke:

 • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

12.02.23

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Hadsel

Adresse:

Rådhusgt. 5 8450 Stokmarknes