Hadsel kommune Rehabiltering

50 % Driftstilskudd for fysioterapeut

En av våre privatpraktiserende fysioterapeuter slutter, og Hadsel Kommune har derfor ledig 50 % driftstilskudd for fysioterapeut fra 6. april 2023.

 

Om driftstilskuddet

Kommunen har 8 driftstilskudd fordelt på 4 ulike institutt. I tillegg har kommunen 3 årsverk for fastlønnete fysioterapeuter. Fysioterapitjenesten er organisert under enhet helse.  

Driftstilskuddet er lokalisert på Helsebanken på Stokmarknes. Ved instituttet jobber også en kiropraktor. På instituttet brukes journalprogrammet Physica, og instituttet er tilknyttet norsk helsenett. Overdragelse skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende ASA 4313. Avtale om overdragelse gjøres mellom avtroppende og tiltredende fysioterapeut etter at driftstilskudd er tildelt.

Vi trenger en fysioterapeut som kan praktisere allmenn fysioterapi innen alle aldersgrupper, diagnoser og funksjonsnivå. Vi ønsker en fysioterapeut med høy, generell fysioterapi-kompetanse, som har fokus på aktive behandlingsformer, trening individuelt og i grupper.

Vi ønsker at avtalefysioterapeutene skal bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen i tråd med gjeldende lovverk, planer og utfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester. Det vil være nødvendig med tverrfaglig samarbeid og samhandling med andre kommunale ressurser for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og privat praksis. Pasientbehandling vil kunne foregå både i institutt og i pasientens hjem ved behov. Det vil også kunne være behov for samarbeidsmøter, gruppetreningstilbud, m.m.

 

Krav til kompetanse

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både med pasienter og helsepersonell.
 • Fleksibilitet, engasjement og motivasjon.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Evne til å holde seg faglig oppdatert.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Tilleggskompetanse innen rehabilitering, nevrologi, revmatologi, sammensatte smertetilstander, geriatri og/ eller idrettsfysioterapi.
 • Erfaring fra privat praksis med kommunal driftsavtale.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid på ulike nivå.
 • Erfaring med bevegelsesgrupper.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt når søkere ellers vurderes likt.

Tildeling

Tilsetting/ tildeling av driftstilskuddet skjer i henhold til ASA 4313.

Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3

Språkkunnskaper

Det stilles krav til gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. 

Intervju

Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle søkere.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Søknader sendes via elektronisk søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger" på https://hadsel.easycruit.com/.

Velkommen som søker!

Søkere må aldri oppgi Bank-id informasjon i søknadsprosessen.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

 

 

Del på:

Referansenr:

23/121

Fylke:

 • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.02.2023

Tiltredelse:

06.04.2023

Arbeidssted:

Stokmarknes

Kontaktpersoner:

Line Grongstad Jenssen

mob: +47 94876084

Adresse:

Helsehuset, Dr. Thodesgate 8 8450 Stokmarknes