Hadsel kommune Hjemmetjenesten

Vil du være med å forme fremtidens sykepleiertjeneste?

Sykepleiere Hjemmetjenesten Melbu

Hadsel kommune ligger i sentrum av Lofoten og Vesterålen. Som kjent har vår region mye og by på av kultur og friluftsliv. I Hadsel har vi tre flerbrukshaller hvor det meste av hallidrett praktiseres samt en populær klatrehall. Kommunem har også et folkebad som er et populært tilbud. Hadseløya er kjent for sine skiløyper som dekker store deler av øyea i vintersesongen.

Sykepleiertjenesten i kommunen forbereder seg mot nye utfordringene som ligger frem i tid.  Velferdsteknologi og ny organisering er tema som man kommer til å jobbe med i tiden fremover, dette i et forsøk på møte utfordringene som kommer med stadig flere eldre.

Hjemmetjenesten på Melbu er en egen sone, som omfatter Melbu med nærliggende områder som Strandlandet. Basen for tjenesten ligger på Melbu. Avdelingen har pr. i dag ca. 30 årsverk som gir tjenester til hjemmeboende innen områdende hjemmesykepleie, trygghetsalarmer, hjemmehjelp og hverdagsrehabilitering.

 

Følgende stillinger som sykepleier er ledig:

4 faste 100 % stillinger og en fast 75 % stilling 

 

Vi ønsker deg som er positiv, raus, engasjert, kreativ, og effektiv. Vi vil ha deg som vil være med å bidra til en verdig eldreomsorg i dag og i fremtiden, og er med å skape et godt arbeidsmiljø.

Nyutdannede sykepleiere oppfordres til å søke.

 

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier med norsk autorisasjon
 • Personlig egnethet for stillingen
 • Gode IKT - kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide i team
 • God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere store arbeidsmengder
 • Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og kunne bidra til å utvikle gode tjenester
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Er lyttende og løsningsorientert
 • Kan gjerne ha videreutdanning innenfor geriatri, demensomsorg og kreftomsorg

 

Vi tilbyr

Hadsel kommune har innført et rekrutteringstilskudd for eksterne søkere til sykepleierstillinger i kommunen. 
Dette innebærer at nyansatte får tilbud om kr 100.000,- ved tilsetting i 100% stilling.

Tilbud om rekrutteringstilskudd gis etter gjennomført prøvetid. Beløpet utbetales som et engangsbeløp og forutsetter bindingstid til kommunen i 2 år etter prøvetidens utløp.
Deltidsansatte godtgjøres ut fra stillingsprosent.


Vi kan også tilby

 • Utviklende og spennende stillinger der få dager er like
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt fagmiljø med fokus på utvikling
 • Vi kan være behjelpelig med barnehageplass
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.


Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3

Referanse

Det skal minimum oppgis to referanser i søknaden


Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2, eller trinn 3 ved et universitet.


Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.


Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.


Søknad sendes
Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling -  https://hadsel.easycruit.com/

Velkommen som søker!

 

Søkere må aldri oppgi Bank-id informasjon søknadsprosessen.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Del på:

Referansenr:

22/2610

Fylke:

 • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

12.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Melbu

Adresse:

Rådhusgt. 5 8450 Stokmarknes